Tłumaczenia ustne

Gdy uczestnicy wydarzenia mówią kilkoma językami, korzysta się z pomocy tłumaczy ustnych. Tłumacze ustni umożliwiają bezbłędną i szybką komunikację pomimo barier językowych.

Jako profesjonalny tłumacz konferencyjny oferuję następujące formy tłumaczenia ustnego:

  • Tłumaczenie symultaniczne: tłumacz znajduje się w kabinie, słyszy to, co się mówi przez słuchawki i tłumaczy niemal jednocześnie przez mikrofon. Ten rodzaj tłumaczenia przydaje się na duże imprezy z udziałem wielu uczestników.
  • Tłumaczenie konsekutywne: tłumacz znajduje się blisko mówcy, słucha wypowiedzi, robi notatki i wykonuje tłumaczenie po zakończeniu przemówienia. Ten rodzaj tłumaczenia przydaje się na imprezy w małych grupach. Tłumaczenie negocjacyjne: jest to podgatunek tłumaczenia konsekutywnego. Tłumacz siedzi między rozmówcami i zazwyczaj tłumaczy krótkie odcinki w obu kierunkach językowych.

Dokumentacja wydarzenia musi najpierw zostać przetłumaczona?
Również świadczę usługi tłumaczeń pisemnych. Skontaktuj się ze mną!

»Jakich informacji potrzebują tłumacze przed wykonaniem zlecenia?

Oferuję usługi tłumaczeń ustnych w następujących kombinacjach językowych:

Niemiecki ► Hiszpański

Hiszpański ► Niemiecki

Niemiecki ► Polski

Polski ► Niemiecki

Praca tłumacza ustnego jest taka urozmaicona jak samo życie. Każde zlecenie na tłumaczenie ustne jest inne, co powoduje różnice w cenach.

Tłumaczenia ustne rozliczane są według stawek dziennych. Oprócz tłumaczenia ustnego w dniu wydarzenia, opłata ta obejmuje również przygotowanie organizacyjne, techniczne i terminologiczne tematu i zlecenia.

Stawka podstawowa wynosi 800 Euro (plus VAT) za dzień, ostateczna cena może być wyższa ze względu na różne czynniki. W przypadku przewidywanych krótkich zleceń istnieje możliwość stosowania stawki półdniowej (po uzgodnieniu). Proszę o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Czynniki podwyższające stawkę podstawową:
  • Kombinacja językowa i trudność tematu: za tłumaczenia ustne z kombinacją polski◄►niemiecki stosuję się wyższą stawkę niż z kombinacją hiszpański◄►niemiecki. Im bardziej skomplikowany jest temat wydarzenia, tym wyższa jest opłata.
  • Koszty podróży: mieszkam i pracuję w Neustadt an der Weinstraße. Koszty dojazdu są ponoszone przez klienta na podstawie pokwitowań lub kwoty w wysokości ustalonej z góry.
  • Honorarium za czas podróży: jeśli tłumacz przyjedzie na dzień przed zleceniem lub wyjedzie następnego dnia, pobierana jest opłata w wysokości 25 proc. stawki dziennej.
  • Nocleg: w przypadku zleceń, które rozpoczynają się wcześnie rano lub odbywają się podczas kilku dni, zazwyczaj konieczny jest nocleg dla tłumaczy. Albo klient planuje i zapewnia zakwaterowanie, albo tłumacz sam organizuje nocleg, za który zapłaci klient na podstawie pokwitowań lub za cenę ryczałtową ustaloną z góry.
  • Wyżywienie: albo klient planuje i zapewnia wyżywienie, albo tłumacz sam organizuje wyżywienie, za które zapłaci klient na podstawie pokwitowań lub za cenę ryczałtową ustaloną z góry.
  • Dodatkowe wydatki: wszelkie wydatki, które nie zostałyby poniesione, gdyby tłumacz przebywał w miejscu pracy, są rekompensowane: transport publiczny (metro, autobus, taksówka itp.), koszty komunikacji, dodatkowe koszty wyżywienia itp.
  • Wynagrodzenie za prawa do eksploatacji: usługa tłumaczenia ustnego jest przeznaczona do natychmiastowego przesłuchania. Jeżeli planuje się dalszą eksploatację (np. transmisję radiową, telewizyjną, internetową lub nagranie), tłumacz musi zostać o tym poinformowany. Odpowiednie prawa do eksploatacji są fakturowane w wysokości 50 proc. stawki dziennej.
  • Nadgodziny: nie zawsze możliwe jest dokładne ustalenie z góry harmonogramu wydarzenia. W przypadku przekroczenia uzgodnionej liczby godzin tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę nadliczbową pobierana będzie opłata w wysokości 15 proc. stawki dziennej.

Prześlij mi Twoje zapytanie

BDÜ Logo Member of Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer

© Copyright 2019 Thomas Baumgart. Wszelkie prawa zastrzeżone