Tłumaczenie uwierzytelnione niemiecki-polski i polski-niemiecki

Jako tłumacz przysięgły, tłumaczę i poświadczam dokumenty poufnie i profesjonalnie.

Durch die Präsidentin des Landgerichts Potsdam allgemein ermächtigter Übersetzer der polnischen Sprache

Tłumacz pisemny języka polskiego ogólnie upoważniony przez Prezes Sądu Krajowego w Poczdamie

Jako tłumacz przysięgły wykonuję tłumaczenia uwierzytelnione świadectw, dyplomów i innych dokumentów wymaganych np. przez urzędy, sądy i uczelnie. Oznacza to, że tłumaczę dokumenty i poświadczam je podpisem i pieczątką, aby zostały uznane przez władze.

Twoje dokumenty są u mnie bezpieczne: jako profesjonalny tłumacz, ochrona danych osobowych i dyskrecja to dla mnie sprawa honoru.

Przebieg

W 5 krokach do tłumaczenia uwierzytelnionego

2. Wycena: Po zapoznaniu się z dokumentem dokonam wycenę i podam Ci czas realizacji tłumaczenia.

3. Wykonanie tłumaczenia: Po przyjęciu oferty zacznę tłumaczenie.
Uwaga: Przy pierwszym kontakcie z klientami prywatnymi należy wpłacić zaliczkę w wysokości całej kwoty. Kwotę płacisz przelewem bankowym lub wygodnie przez PayPal.

4. Wysyłka: Tłumaczenie uwierzytelnione otrzymasz pocztą (przesyłka jako list polecony na terenie Niemczech jest już wliczona w cenę). Na życzenie mogę również przesłać nieuwierzytelnioną wersję tłumaczenia pocztą elektroniczną.

5. Opłata: Jeśli nie dokonano wpłaty zaliczki, kwotę faktury należy wpłacić w ciągu 30 dni przelewem bankowym lub wygodnie przez PayPal.

Moje dane kontaktowe

E-mail: info@thomasbaumgart.eu
Tel.: +49 1522 9515410
Fax: +49 6321 9719995

WhatsApp Business

Również można mnie skontaktować przez WhatsApp (wa.me/4915229515410).
Proszę zapoznaj się polityką prywatności w zakresie komunikacji z WhatsApp Business.

Überweisung

Moje dane bankowe

Posiadacz konta: Thomas Baumgart
IBAN: DE33 1203 0000 1053 7997 79
BIC: BYLADEM1001

PayPal

PayPal

Proszę o przelanie kwoty na adres info@thomasbaumgart.eu

Wskazówki dotyczące bezpiecznej transmisji danych przez e-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail jest podobne do wysyłania kartek pocztowych. Każdy pracownik poczty może je czytać, ponieważ są wysyłane bez zabezpieczenia w formie koperty. Także niezabezpieczone wiadomości e-mail mogą być odczytywane przez (nieautoryzowane) osoby trzecie, jeśli uzyskają one nielegalny dostęp.

Chroń ważne dokumenty za pomocą hasła, zanim wyślesz je do mnie. Tu znajdziesz wskazówki do zabezpieczania dokumentów PDF przy użyciu haseł w Adobe Acrobat Reader.

Następnie podasz mi hasło w drugim e-mailu, SMS-ie lub telefonicznie. Tutaj znajdziesz moje dane kontaktowe.

Procedura ta jest skuteczna i gwarantuje bezpieczną transmisję danych.

Przykładowe teksty

Wykonuję tłumaczenia przysięgłe między innymi następujących dokumentów:

 • Świadectwo dojrzałości, dyplom matury
 • Apostil
 • Świadectwo zawodowe
 • Wyciąg z rejestru handlowego
 • Wyciąg z rejestru gruntów
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowych
 • Dyplom uniwersytecki
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
 • Prawo jazdy
 • Akt urodzenia
 • Akt małżeństwa
 • Wyciąg z konta
 • Życiorys, CV
 • Potwierdzenie rejestracji
 • Akt notarialny
 • Certyfikat językowy
 • Akt zgonu
 • Testament
 • Umowa

© Copyright 2019–2023 Thomas Baumgart. Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to Top