Tłumacz konferencyjny niemiecki-polski i polski-niemiecki

Otrzymasz moje pełne wsparcie jako profesjonalny tłumacz konferencyjny wykształcony na słynnym wydziale translatologii w Germersheim.

Gdy uczestnicy wydarzenia mówią kilkoma językami, korzysta się z pomocy tłumaczy ustnych. Jako tłumacz konferencyjny umożliwiam bezbłędną i szybką komunikację pomimo barier językowych. Wykonam tłumaczenia ustne w następujących kombinacji językowych:

Niemiecki ► Polski | Polski ► Niemiecki

Niemiecki ► Hiszpański | Hiszpański ► Niemiecki

Dalsze znajomości językowe: angielski i francuski

Istnieją różne rodzaje tłumaczenia ustnego

Jako profesjonalny tłumacz konferencyjny oferuję tłumaczenie ustne symultaniczne, konsekutywne i negocjacyjne.

Tłumaczenie symultaniczne

Podczas tłumaczenia symultanicznego tłumacze znajdują się w kabinie, słyszą to, co się mówi przez słuchawki i tłumaczą niemal jednocześnie przez mikrofon. Ten rodzaj tłumaczenia przydaje się na duże imprezy z udziałem wielu uczestników.

Tłumaczenie konsekutywne

Podczas tłumaczenia konsekutywnego tłumacz znajduje się blisko mówcy, słucha wypowiedzi, robi notatki i wykonuje tłumaczenie po zakończeniu przemówienia. Ten rodzaj tłumaczenia przydaje się na imprezy w małych grupach.

Tłumaczenie negocjacyjne

Tłumaczenie negocjacyjne to podgatunek tłumaczenia konsekutywnego. Tłumacz siedzi między rozmówcami i zazwyczaj tłumaczy krótkie odcinki w obu kierunkach językowych.

Tłumaczenie zdalne

W przypadku tłumaczenia zdalnego, tłumacze nie znajdują się na miejscu zdarzenia, lecz są połączeni przez Internet z tzw. huba tłumaczeniowego. Przydaje się do imprez wirtualnych, nawet jeśli ich uczestnicy znajdują się w różnych miejscach.

Ceny

Praca tłumacza ustnego jest taka urozmaicona jak samo życie. Każde zlecenie na tłumaczenie ustne jest inne, co powoduje różnice w cenach.

Tłumacze ustni otrzymują honoraria za wykonane zlecenia. Oprócz tłumaczenia ustnego w dniu wydarzenia, honorarium obejmuje również przygotowanie organizacyjne, techniczne i terminologiczne tematu i zlecenia.

Ostateczna opłata zależy od różnych czynników. Proszę o kontakt w celu uzyskania dalszych szczegółów.

Czynniki wpływające na honorarium tłumacza konferencyjnego:

  • Trudność tematu: im bardziej skomplikowany jest temat wydarzenia, tym wyższa jest opłata.
  • Koszty podróży: mieszkam i pracuję w Worms. Koszty dojazdu są ponoszone przez klienta na podstawie pokwitowań lub kwoty w wysokości ustalonej z góry.
  • Honorarium za czas podróży: jeśli tłumacz przyjedzie na dzień przed zleceniem lub wyjedzie następnego dnia, pobierana jest opłata w wysokości 25 proc. stawki dziennej.
  • Nocleg: w przypadku zleceń, które rozpoczynają się wcześnie rano lub odbywają się podczas kilku dni, zazwyczaj konieczny jest nocleg dla tłumaczy. Albo klient planuje i zapewnia zakwaterowanie, albo tłumacz sam organizuje nocleg, za który zapłaci klient na podstawie pokwitowań lub za cenę ryczałtową ustaloną z góry.
  • Wyżywienie: albo klient planuje i zapewnia wyżywienie, albo tłumacz sam organizuje wyżywienie, za które zapłaci klient na podstawie pokwitowań lub za cenę ryczałtową ustaloną z góry.
  • Dodatkowe wydatki: wszelkie wydatki, które nie zostałyby poniesione, gdyby tłumacz przebywał w miejscu pracy, są rekompensowane: transport publiczny (metro, autobus, taksówka itp.), koszty komunikacji, dodatkowe koszty wyżywienia itp.
  • Wynagrodzenie za prawa do eksploatacji: usługa tłumaczenia ustnego jest przeznaczona do natychmiastowego przesłuchania. Jeżeli planuje się dalszą eksploatację (np. transmisję radiową, telewizyjną, internetową lub nagranie), tłumacz musi zostać o tym poinformowany. Odpowiednie prawa do eksploatacji są fakturowane w wysokości 50 proc. stawki dziennej.
  • Nadgodziny: nie zawsze możliwe jest dokładne ustalenie z góry harmonogramu wydarzenia. W przypadku przekroczenia uzgodnionej liczby godzin tłumaczenia ustnego, za każdą rozpoczętą godzinę nadliczbową pobierana będzie opłata w wysokości 15 proc. stawki dziennej.

© Copyright 2019–2023 Thomas Baumgart. Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to Top