Tłumaczenia pisemne specjalistyczne

Moje specjalizacje to przemysł i inżynieria, technika informatyczna (IT), gospodarka i handel, środowisko oraz rekreacja i turystyka. Inne tematy lub tłumaczenia ogólnej tematyki są możliwe po uzgodnieniu.

Przykładowe tematy

Przemysł i inżynieria: przemysł i inżynieria ogólnie, architektura, budownictwo, urbanistyka, energetyka i wytwarzanie energii, energia elektryczna, energia odnawialna, przemysł elektryczny i elektroniczny, elektrotechnika, elektronika, elektronika rozrywkowa, budowa pojazdów, inżynieria motoryzacyjna, pojazdy szynowe, inżynieria kolejowa, żegluga, budownictwo okrętowe, budowa łodzi, przemysł spożywczy, browarnictwo, żywność, inżynieria mechaniczna, budowa zakładów, budowa urządzeń, automatyka, robotyka, inżynieria transportu wewnętrznego

Technika informatyczna (IT): technologia informacyjna ogólnie, komunikacja biurowa, aplikacje komputerowe, systemy baz danych, internet, multimedia, przetwarzanie obrazu, technologia internetowa, oprogramowanie, lokalizacja oprogramowania, gry komputerowe, programy użytkowe, systemy rozwoju, technologia telekomunikacyjna, dokumentacja, informatyka

Gospodarka i handel: gospodarka ogólnie, polityka gospodarcza, ekonomia, administracja biznesowa, logistyka, transport i ruch drogowy, handel, handel zagraniczny, import, eksport, badania rynku, marketing, rolnictwo i leśnictwo

Środowisko: ekologia, gospodarka odpadami, technologia utylizacji odpadów, gospodarka ściekowa, technologia ściekowa, ochrona klimatu, gospodarka wodna, ochrona środowiska, ochrona przyrody, planowanie krajobrazu, ochrona krajobrazu, technologia środowiskowa

Rekreacja i turystyka: rekreacja, gastronomia, jedzenie, gotowanie, turystyka, przewodniki turystyczne i restauracyjne, hotele i restauracje

Nie znalazłeś tematu, którego szukasz? Skontaktuj się ze mną!
Chętnie pomogę Ci znaleźć odpowiedniego tłumacza technicznego.

Tłumaczę teksty specjalistyczne w następujących językach:

Niemiecki ► Hiszpański

Hiszpański ► Niemiecki

Polski ► Niemiecki

Niemiecki ► Polski

Niemiecki ► Hiszpański/Polski

Za tłumaczenia z języka niemieckiego na hiszpański opłata podstawowa wynosi 1,20 euro (plus VAT) za każdą rozpoczętą „Normzeile” (linijka standardowa: 55 znaków, włącznie z odstępami), cena ostateczna może być wyższa ze względu na czynniki obciążające.

Hiszpański/Polski ► Niemiecki

Za tłumaczenia z języka hiszpańskiego i polskiego na niemiecki opłata podstawowa wynosi 0,15 euro za słowo (plus VAT), cena ostateczna może być wyższa ze względu na czynniki obciążające.

Czynniki podwyższające opłatę podstawową:
  • Trudność. Tłumaczenie tekstów o bardziej złożonej tematyce wymaga więcej czasu, ponieważ trzeba poszukać dalszych informacji i terminologii, aby zapewnić wysoką jakość.
  • Format pliku. Za tłumaczenie plików PPT, XML, XLSX itp. oraz formatów nieedytowalnych (PDF lub formaty plików graficznych) pobieram dopłatę w wysokości co najmniej 10 proc. Jeśli to możliwe, proszę o udostępnienie plików w formacie DOCX (lub podobnym).
  • Termin zakończenia tłumaczenia. Średnio tłumacz potrafi przetłumaczyć 2000 słów dziennie.
  • Cel tłumaczenia. Tłumaczenie do użytku wewnętrznego, które jest potrzebne wyłącznie do zrozumienia treści, może być wykonane taniej niż tłumaczenie tekstu, który ma być opublikowany.
  • Mogę pracować w weekendy i dniach wolnych od pracy, jednak pobieram za to dopłatę w wysokości 50 proc.

»Dlaczego teksty niemieckie są obliczane według linijki standardowej, a teksty hiszpańskie i polskie według słów?

Prześlij mi Twoje zapytanie

BDÜ Logo Member of Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer

© Copyright 2019 Thomas Baumgart. Wszelkie prawa zastrzeżone